top of page

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer


The Candy Corner
Nieuwendijk 124

1012MS Amsterdam
Nederland

T (020) 623-7560
E info@thecandycorner.nl
KVK 34155320
BTW-nummer NL809764581B01

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van The Candy Corner. Indien de koper een artikel bestelt, gaat hij/zij akkoord met deze voorwaarden. Hierom wordt er sterk geadviseerd om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat een bestelling wordt geplaatst. Bij vragen over deze voorwaarden, kan er contact worden opgenomen via info@thecandycorner.nl.

1.2 The Candy Corner behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 

Artikel

 

2. Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle prijzen die The Candy Corner hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend- of transportkosten.

2.2 Alle prijzen die The Candy Corner hanteert voor haar producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan The Candy Corner te allen tijde wijzigen.

2.3 De koopovereenkomst wordt bindend op het moment dat de potentiele koper zijn/haar gegevens invoert, de desbetreffende data aan The Candy Corner via elektronische weg verstuurt, de betaling voldoet en vervolgens de orderbevestiging van The Candy Corner toegestuurd krijgt op het door de koper opgegeven e-mailadres.

The Candy Corner verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen. Tot dat moment is The Candy Corner eigenaar van de goederen. Indien de koper een factuur incl. btw wenst, kan hij/zij een e-mail sturen naar info@thecandycorner.nl.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de website, e-mail of telefonisch worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. The Candy Corner garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

Artikel 3. Betaling en Betaalmethoden

3.1 De bestellingen via de internetsite kan de koper betalen middels iDeal, PayPal en Creditcard.

3.2 De koper is de prijs verschuldigd die The Candy Corner in haar bevestiging van deze voorwaarden heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door The Candy Corner worden gecorrigeerd. 

3.4 Creditcardgegevens worden via een versleuteld en beveiligd systeem automatisch overgedragen aan de desbetreffende betalingsverwerker zonder dat The Candy Corner of anderen toegang hebben tot deze gegevens. Zelfs in het geval van eventuele restitutie zijn volledige creditcardgegevens niet zichtbaar. Als de koper betaalt met Visa of Mastercard is er extra bescherming door speciale verificatiemethoden (Verifieerd door Visa of Mastercard Secure Code).

Artikel 4. Levering

4.1 The Candy Corner levert goederen via de koeriersdienst DHL of DPD.

4.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Als de koper bij vergissing een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, de verkeerde leveringsoptie heeft gekozen of niet thuis was toen de koerierdienst het pakket kwam afleveren – en daarom extra kosten van toepassing zijn – kan The Candy Corner de kosten bij de koper in rekening brengen.

 

4.3 The Candy Corner verwerkt de bestelling binnen 1 werkdag na de betaling is ontvangen. The Candy Corner streeft er altijd naar dat de koper de bestelling tijdig binnen de aangegeven bezorgduur ontvangt. Als dit om wat voor reden dan ook niet gebeurt (een artikel is tijdelijk niet op voorraad of de koeriersdienst is vertraagd) dan zal The Candy Corner dat met de koper communiceren en haar best doen om de levering zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden.

 

4.4 Tot en met het moment van levering draagt The Candy Corner de verantwoordelijkheid voor de bestelling. Na levering wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de koper.

 

4.5 De koper dient er rekening mee te houden dat de genoemde levertijden, de verwachte levertijden zijn. In het geval dat een product niet binnen de verwachte periode wordt geleverd door de koerierdienst, is het niet mogelijk een claim in te dienen bij The Candy Corner. The Candy Corner zal dan een onderzoek starten bij de koerierdienst waarbij de terugkoppeling tot 5 werkdagen kan duren. The Candy Corner zal het onderzoeksproces scherp in de gaten houden.

 

Artikel 5. Afkoelperiode, herroeping en ruiling

5.1 The Candy Corner streeft naar de tevredenheid van al haar klanten en ziet daarom streng toe op de kwaliteit van alle goederen. Als de koper niet tevreden is met de gekochte goederen, dan kan de koper binnen zeven werkdagen na aflevering van de goederen, herroepingsrecht uitoefenen.

 

5.2 In geval van ontbinding is de koper verplicht de ontvangen goederen binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan The Candy Corner terug te zenden in de staat waarin de koper de goederen heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper, tenzij de staat van de aankoop buiten het toedoen van de koper is beschadigd of verslechterd. 

 

5.3 Indien goederen gebruikt, versleten, beschadigd of incompleet zijn, heeft The Candy Corner het recht de geretourneerde goederen te weigeren.

 

5.4 Restitutie vindt plaats binnen 7 werkdagen na ontvangst en controle.

 

5.5 The Candy Corner kan de restitutie enkel overmaken naar de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gedaan. 

 

Artikel 6. Auteursrechten

6.1 Alle foto’s die worden gebruikt door The Candy Corner zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van The Candy Corner mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.

 

Artikel 7. Persoonsgegevens 

7.1 The Candy Corner zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. 

7.2 The Candy Corner neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 

 

Artikel 8. Geschillen

8.1 Alle rechtsverhoudingen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

 

8.2 Heeft u een opmerking of een tip? Stuur een e-mail naar info@thecandycorner.nl.

bottom of page